Cülyan kənd orta məktəbi
Cülyan kənd orta məktəbi
Bolgə: İSMAYILLI RAYONU
 

1995-ci ilin qəbul kampaniyasının nəticələri

a) İmtahan fənləri üzrə cavabların göstəriciləri (ümumiləşdirilmiş fənn reytinqi - 1.13189)

   Aşağıda göstərilən cədvəl məktəb məzunlarının ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik səviyyələrini xarakterizə edir. O, imtahanda iştirak edən məktəb məzunlarının sayı, məktəbin ortastatistik məzununun verdiyi düzgün cavablarının faizi və cari qəbul kampaniyasında məktəbin fənlər üzrə reytinqi haqqında məlumatı özündə əks etdirir.
   Düzgün cavabların faizinin qiyməti 0-100% intervalında dəyişir və faizin qiyməti 100-ə yaxınlaşdıqca, məzunların göstərdiyi nəticələr yüksəlməyə doğru dəyişir.
    Qeyd etmək lazımdır ki, "Ana dili", "Ədəbiyyat", "Riyaziyyat", "Tarix", "Coğrafiya", "Fransız dili" fənləri üzrə abituriyentlərin sayı çox az olduğuna görə onlar təhlil zamanı nəzərə alınmır.
   Reytinqin qiyməti məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən neçə dəfə yuxarı və ya aşağı olduğunu göstərir. Əgər bu qiymət 1-ə bərabərdirsə, onda məktəbin göstəricisi orta respublika qiymətinə uyğundur.
   
   Cədvəldə həmçinin oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin müqayisəli təhlili göstərilmişdir.

Fənn İmtahanda iştirak edib Düzgün cavabların faizi Reytinq
OğlanlarQızlarBütövlükdə OğlanlarQızlarBütövlükdə OğlanlarQızlarBütövlükdə
Ana dili 7 7 34.09 34.09 0.98494 0.98494
Ədəbiyyat 7 7 31.34 31.34 0.86021 0.86021
Riyaziyyat 4 4 41.67 41.67 1.12502 1.12502
Tarix 3 3 42.22 42.22 1.37944 1.37944
Coğrafiya 7 7 41.90 41.90 1.73617 1.73617
Fransız dili 7 7 17.62 17.62 0.84409 0.84409

Qrafik: Oğlan və qız məzunların imtahan fənləri üzrə göstəricilərinin müqayisəsi

 b) Ali məktəblərə qəbulolma göstəriciləri (qəbulolma göstəricilərinin ümumiləşdirilmiş reytinqi - 1.131 )

   Bu bölmədə məktəbin məzunlarının qəbulolma göstəricilərinin - qəbulolma faizinin və orta balın təhlili aparılır.
   Respublika üzrə qəbulolma faizinin orta qiyməti 36.01% təşkil etmişdir (ixtisas qrupları üzrə: I qrup - 81.71%; II qrup - 35.63%; III qrup - 17.93%; IV qrup - 22.56%; V qrup - 38.35%; VI qrup - 88.37%; VII qrup - 88.34%; VIII qrup - 75.14% ). Cədvəldən göründüyü kimi, məktəbin məzunlarının qəbul olma faizi orta respublika göstəricisindən aşağıdır .
   Məktəbin məzunlarının orta balı orta respublika göstəricisi səviyyəsindədir . Qeyd etmək lazımdır ki, II, III qruplarda abituriyentlərin sayı çox az olduğuna görə onlar təhlil zamanı nəzərə alınmır.
   Cədvəl məktəbin məzunlarının müxtəlif ixtisas qrupları üzrə istəklərini qiymətləndirməyə, oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin müqayisəli təhlilini aparmağa imkan verir.

İxtisas qrupu * İmtahanda iştirak edib Orta bal Qəbul olan məzunlar
cəmi cəmi (%-lə) orta bal dövlət, ödənişsiz dövlət, ödənişli özəl
II. İqtisadiyyat və coğrafiya ixtisasları o 4 199.672 1 25.00 354.287 1 0 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 4 199.672 1 25.00 354.287 1 0 0
III. Humanitar, ictimai və beynəlxalq münasibətlər ixtisasları o 3 214.829 1 33.33 410.820 1 0 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3 214.829 1 33.33 410.820 1 0 0
Cəmi o 7 206.168 2 28.57 382.553 2 0 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 7 206.168 2 28.57 382.553 2 0 0

Qrafik: Oğlan və qız məzunun qəbulolma göstəricilərinin müqayisəsi