Cülyan kənd orta məktəbi
Cülyan kənd orta məktəbi
Bolgə: İsmayıllı rayonu
 

   [ Qəbul imtahanları ]   [ Buraxılış imtahanları (ümumi orta təhsil səviyyəsi) ]  [ Buraxılış imtahanları (tam orta təhsil səviyyəsi) ] 

Məktəb məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının təhlili (1995-2017-ci illərdə keçirilmiş qəbul kampaniyalarının nəticələri əsasında)

 a) Fənlər üzrə düzgün cavabların faizlərinin və orta imtahan ballarının dinamikası

   Aşağıda fənlər üzrə düzgün cavablar göstəricilərinin 1995-2017-ci illər üzrə dinamikasının təhlili verilmişdir. Təhlil düzgün cavabların faizi və qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqi üzrə keçirilir. Düzgün cavablar faizinin qiyməti 0-100% intervalında dəyişir. Bu qiymət 100-ə yaxınlaşdıqca, məzunların göstərdiyi nəticələr yüksəlməyə doğru dəyişir. 100% qiyməti göstərir ki, məzunların hamısı fənn üzrə bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab vermişlər.
   Qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqin qiyməti məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən neçə dəfə çox və ya az olduğunu göstərir. Bu qiymətin 1-dən çox olması məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən yüksək, 1-dən az olması isə məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən aşağı olmasını ifadə edir.
   Cədvəldə həmçinin oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının müqayisəli təhlili göstərilmişdir.
  Cədvəllərdə qırmızı rənglə təhlil zamanı abituriyentlərin sayının az olmasına görə nəzərə alınmayan statistik məlumatlar qeyd edilmişdir.
    Fənn üzrə orta reytinqin qiymətindən göründüyü kimi, təhlil edilən dövr ərzində "Ana dili", "Ədəbiyyat", "Riyaziyyat", "Fizika", "Kimya", "Biologiya", "Tarix", "Coğrafiya", "Fransız dili", "Ümumi fənn bloku" fənləri üzrə məktəbin orta göstəriciləri respublika üzrə orta səviyədən yüksək, "İngilis dili" fənni üzrə isə aşağı olmuşdur.
   Ötən ilin qəbul kampaniyasına nəzərən son qəbul kampaniyasında bütün təhlil edilən fənlər üzrə düzgün cavabların faizinin azalması müşahidə olunmuşdur.
   Orta hesabla, təhlil edilən dövr ərzində oğlan məzunlarının göstəriciləri qız məzunlarının göstəricilərindən "Riyaziyyat", "Biologiya", "Tarix", "Coğrafiya", "Ümumi fənn bloku" fənləri üzrə , qız məzunlarının göstəriciləri isə "Ana dili", "Ədəbiyyat", "Fizika", "Kimya", "İngilis dili", "Fransız dili" fənləri üzrə yüksəkdir.


Ana dili ( orta reytinq - 1.15354 ; maksimum - 1.49114 (2013); minimum - 0.83021 (2015) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 34.09
0.98494
46.61
1.22537
52.86
1.42827


33.75
0.97279
52.22
1.24098
30.00
0.76004
51.25
1.34412
45.71
1.19242
40.00
0.96854
45.00
1.05809
49.50
1.03982
53.71
1.24135
63.70
1.34845
59.43
1.29444
53.60
1.13045
49.60
1.06487
40.57
0.81707
44.80
0.89984
76.00
1.46491
57.14
1.11603
qızlar
89.47
2.35225
27.50
0.74308
36.84
1.16399
40.00
1.22835
40.00
1.15294
48.33
1.14856
50.00
1.26673
45.00
1.18020
42.50
1.10858
52.50
1.27121
38.40
0.90290
81.33
1.70853
51.33
1.18632
50.86
1.07660
53.71
1.16997
40.50
0.85416
86.00
1.84636
76.00
1.53058
24.00
0.48206
50.00
0.96376
57.60
1.12495
bütövlükdə 34.09
0.98494
52.55
1.38166
47.22
1.27601
36.84
1.16399
40.00
1.22835
35.83
1.03284
50.67
1.20401
46.00
1.16539
46.47
1.21877
43.82
1.14310
45.77
1.10823
42.46
0.99840
58.18
1.22220
52.62
1.21595
56.70
1.20024
56.57
1.23221
45.54
0.96042
69.45
1.49114
56.92
1.14638
41.33
0.83021
59.75
1.15169
57.33
1.11975

Ədəbiyyat ( orta reytinq - 1.23142 ; maksimum - 1.60229 (2004); minimum - 1.10975 (2001) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 31.34
0.86021
45.00
1.19417
46.27
1.48477


35.00
1.14153
43.33
1.04542
26.67
0.89276
38.33
1.27336
30.48
1.04046
42.86
1.25209
40.00
0.98770
45.33
1.08487
---
---
---
---
70.67
1.85870
80.00
2.09000
---
---
27.00
0.61528
21.33
0.45685
91.00
1.73946
66.00
1.23903
qızlar
70.00
1.85760
36.84
1.18227
35.00
1.33545
23.33
0.74840
45.00
1.46769
50.00
1.20625
51.67
1.72972
51.28
1.70350
42.67
1.45664
53.33
1.55815
34.00
0.83954
72.00
1.72303
33.33
0.82240
43.20
1.08083
50.00
1.31512
30.29
0.79121
75.00
1.56087
62.00
1.41287
22.00
0.47113
56.67
1.08318
58.00
1.08884
bütövlükdə 31.34
0.86021
48.57
1.28895
44.19
1.41794
35.00
1.33545
23.33
0.74840
38.33
1.25025
46.00
1.10975
46.67
1.56233
48.24
1.60229
37.65
1.28527
47.69
1.39335
36.00
0.88893
56.00
1.34013
33.33
0.82240
43.20
1.08083
58.86
1.54808
36.50
0.95356
75.00
1.56087
44.50
1.01407
21.60
0.46256
70.40
1.34569
62.00
1.16393

Riyaziyyat ( orta reytinq - 1.24262 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 41.67
1.12502
26.05
1.03330
50.00
2.33689


20.00
0.67401
48.00
1.31013
60.00
1.66474
30.67
0.96598
62.67
1.72077
41.33
1.26275
44.00
1.23392
34.67
0.88917
27.20
0.87375
66.00
2.04690
45.95
1.35970
36.00
1.06080
46.00
1.50402
60.00
1.75658
36.57
1.02075
32.00
0.88136
47.00
1.36175
qızlar
---
---
40.00
1.86951
---
---
40.00
1.11197
13.33
0.44934
40.00
1.09177
42.00
1.16531
40.67
1.28097
28.00
0.76885
28.00
0.85541
---
---
---
---
---
---
44.00
1.36460
34.69
1.02671
---
---
80.00
2.61568
40.00
1.17105
---
---
29.00
0.79873
40.00
1.15894
bütövlükdə 41.67
1.12502
26.05
1.03330
45.00
2.10320
---
---
40.00
1.11197
16.67
0.56167
45.71
1.24774
48.00
1.33179
37.33
1.17597
42.86
1.17681
36.00
1.09981
44.00
1.23392
34.67
0.88917
27.20
0.87375
62.86
1.94943
41.46
1.22704
36.00
1.06080
57.33
1.87457
52.00
1.52237
36.57
1.02075
30.00
0.82628
44.00
1.27483

Fizika ( orta reytinq - 1.20221 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
25.00
1.48382
---
---


---
---
24.00
0.78904
---
---
36.00
1.25969
40.00
1.25023
26.00
0.89875
37.60
1.28568
28.00
0.88506
32.00
1.05096
70.40
2.03107
57.33
1.60925
24.00
0.78169
51.20
1.49216
56.00
1.62023
23.00
0.61857
20.00
0.47524
44.00
1.01116
qızlar
30.00
1.78059
30.00
1.75742
---
---
30.00
1.03527
---
---
---
---
---
---
28.00
0.97976
24.00
0.75014
---
---
32.00
1.09420
76.00
2.40230
---
---
46.00
1.32712
30.00
0.84205
40.00
1.30282
---
---
50.00
1.44664
---
---
40.00
0.95049
54.00
1.24097
bütövlükdə ---
---
26.67
1.58275
30.00
1.75742
---
---
30.00
1.03527
---
---
24.00
0.78904
---
---
32.00
1.11973
34.67
1.08353
26.00
0.89875
36.67
1.25377
37.60
1.18850
32.00
1.05096
63.43
1.82994
46.40
1.30237
27.20
0.88591
51.20
1.49216
53.60
1.55079
23.00
0.61857
26.67
0.63366
47.33
1.08776

Kimya ( orta reytinq - 1.24348 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
18.64
1.11972
---
---


---
---
36.00
1.19346
---
---
38.00
1.47475
30.00
1.23477
4.00
0.17017
32.80
1.08230
42.00
1.41945
35.33
1.07500
69.60
1.92361
53.33
1.48703
29.00
0.87377
58.40
1.69929
45.33
1.37591
37.00
0.88774
26.00
0.63740
52.00
1.26748
qızlar
16.67
1.00096
10.00
0.52108
---
---
53.33
2.26120
---
---
---
---
---
---
30.00
1.16428
6.00
0.24695
---
---
44.00
1.45186
92.00
3.10928
---
---
48.00
1.32662
36.00
1.00374
52.00
1.56677
---
---
36.00
1.09263
---
---
52.00
1.27481
44.00
1.07248
bütövlükdə ---
---
17.98
1.07969
10.00
0.52108
---
---
53.33
2.26120
---
---
36.00
1.19346
---
---
34.00
1.31951
22.00
0.90550
4.00
0.17017
34.67
1.14389
52.00
1.75742
35.33
1.07500
63.43
1.75304
46.40
1.29372
33.60
1.01237
58.40
1.69929
41.60
1.26260
37.00
0.88774
34.67
0.84987
49.33
1.20248

Biologiya ( orta reytinq - 1.37934 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---


---
---
---
---
---
---
---
---
18.00
0.50950
---
---
---
---
10.00
0.29105
76.00
2.22149
---
---
88.00
2.22719
---
---
100.00
2.72729
---
---
---
---
---
---
92.00
1.62311
qızlar
33.33
1.00500
---
---
---
---
51.67
1.46001
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
64.00
1.64411
80.00
2.32841
---
---
20.00
0.56430
28.00
0.70865
68.00
1.65663
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
bütövlükdə ---
---
33.33
1.00500
---
---
---
---
51.67
1.46001
---
---
---
---
---
---
---
---
18.00
0.50950
---
---
64.00
1.64411
33.33
0.97017
76.00
2.22149
20.00
0.56430
58.00
1.46792
68.00
1.65663
100.00
2.72729
---
---
---
---
---
---
92.00
1.62311

Tarix ( orta reytinq - 1.34387 ; maksimum - 1.81399 (2006); minimum - 1.41771 (2005) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 42.22
1.37944
36.67
1.58207
47.22
1.84754


30.00
1.15870
72.00
2.11037
---
---
80.00
2.82410
42.00
1.30578
83.00
2.24050
52.00
1.43549
49.33
1.25139
---
---
---
---
76.00
2.30300
68.00
1.92153
---
---
17.00
0.45756
26.67
0.53367
95.00
2.15945
40.00
0.94344
qızlar
---
---
23.33
0.91290
28.33
1.29356
30.00
1.09723
16.67
0.64372
47.00
1.37760
35.00
1.41571
38.38
1.35473
46.50
1.44569
56.67
1.52965
28.00
0.77295
78.00
1.97854
46.00
1.21759
60.80
1.72588
49.00
1.48483
17.71
0.50056
83.00
1.98255
48.00
1.29196
12.00
0.24015
45.33
1.03047
18.00
0.42455
bütövlükdə 42.22
1.37944
36.67
1.58207
43.81
1.71402
28.33
1.29356
30.00
1.09723
25.56
0.98704
52.00
1.52416
35.00
1.41571
41.89
1.47883
45.60
1.41771
67.20
1.81399
36.00
0.99380
60.80
1.54225
46.00
1.21759
60.80
1.72588
60.57
1.83547
24.00
0.67818
83.00
1.98255
32.50
0.87476
20.80
0.41626
65.20
1.48206
29.00
0.68399

Coğrafiya ( orta reytinq - 1.32071 ; maksimum - 1.24499 (2006); minimum - 0.98443 (2005) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 41.90
1.73617
31.93
1.07169
54.76
1.92093


35.56
1.10106
75.00
1.71227
52.00
1.44551
58.00
1.43514
48.00
1.15563
64.00
1.48164
28.00
0.58522
40.00
0.83360
52.00
1.10313
32.00
0.60012
76.00
1.64114
---
---
---
---
---
---
46.67
1.16112
---
---
92.00
1.78006
qızlar
---
---
23.33
0.81848
25.00
0.87631
---
---
20.00
0.61935
54.00
1.23283
76.00
2.11267
48.00
1.18770
37.33
0.89882
41.00
0.94918
---
---
---
---
---
---
---
---
40.00
0.86376
---
---
74.00
1.88196
---
---
---
---
45.33
0.90774
88.00
1.70267
bütövlükdə 41.90
1.73617
31.93
1.07169
50.83
1.78313
25.00
0.87631
---
---
31.67
0.98063
68.00
1.55246
68.00
1.89029
50.22
1.24269
40.89
0.98443
53.78
1.24499
28.00
0.58522
40.00
0.83360
52.00
1.10313
32.00
0.60012
58.00
1.25245
---
---
74.00
1.88196
---
---
46.67
1.16112
45.33
0.90774
90.00
1.74137

İngilis dili ( orta reytinq - 0.88805 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---


---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
16.00
0.47313
17.33
0.45539
12.00
0.34804
36.00
0.96537
38.00
0.89357
---
---
---
---
---
---
20.00
0.43846
86.00
2.04324
48.00
1.12435
qızlar
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
32.00
1.22725
24.00
0.87906
24.00
0.73808
26.00
0.79436
28.00
0.82798
52.00
1.36617
28.00
0.81210
36.00
0.96537
42.67
1.00331
20.00
0.44078
64.00
1.57036
60.00
1.45592
20.00
0.43846
36.89
0.87643
25.68
0.60142
bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
32.00
1.22725
24.00
0.87906
24.00
0.73808
26.00
0.79436
20.00
0.59141
31.20
0.81970
25.71
0.74580
36.00
0.96537
40.80
0.95941
20.00
0.44078
64.00
1.57036
60.00
1.45592
20.00
0.43846
45.82
1.08857
31.31
0.73348

Fransız dili ( orta reytinq - 1.16076 ; maksimum - 1.86769 (2005); minimum - 0.98715 (2006) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 17.62
0.84409
15.00
0.74441
24.02
1.40681


12.50
0.51400
39.00
1.03468
36.00
1.27740
46.00
1.09914
44.00
1.36964
24.80
0.68853
68.00
1.60864
96.00
1.99783
---
---
---
---
92.00
1.93793
80.00
2.01825
---
---
12.00
0.42512
37.00
1.07716
88.00
2.21068
66.00
1.55465
qızlar
---
---
3.45
0.20196
46.67
1.93258
13.33
0.50987
5.00
0.20560
43.00
1.14080
34.67
1.23009
51.50
1.23056
66.86
2.08114
49.00
1.36041
48.00
1.13551
---
---
---
---
40.00
0.87734
70.00
1.47451
18.40
0.46419
60.00
1.50219
32.00
1.13365
---
---
---
---
---
---
bütövlükdə 17.62
0.84409
15.00
0.74441
21.46
1.25685
46.67
1.93258
13.33
0.50987
10.00
0.41120
41.00
1.08774
35.00
1.24191
50.40
1.20428
60.00
1.86769
35.56
0.98715
53.00
1.25379
96.00
1.99783
---
---
40.00
0.87734
81.00
1.70622
28.67
0.72320
60.00
1.50219
20.57
0.72878
37.00
1.07716
88.00
2.21068
66.00
1.55465

Ümumi fənn bloku ( orta reytinq - 1.13812 ; maksimum - 1.37793 (2005); minimum - 0.98314 (2004) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---


---
---
45.00
1.27087
40.00
1.26315
30.00
1.13955
37.14
1.24295
32.86
1.35806qızlar
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
26.25
0.74134
32.50
1.02631
24.62
0.93501
44.00
1.47241
20.00
0.82664bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
37.50
1.05906
34.00
1.07368
25.88
0.98314
41.18
1.37793
26.92
1.11279 

Qrafik: orta balların dinamikası


 b) Ali məktəblərə qəbul olma göstəricilərinin dinamikası

   Aşağıdakı cədvəldə 1995-2017-ci illər üzrə məktəbin məzunlarının əsas qəbulolma göstəriciləri təqdim edilmişdir. Ümumiləşdirilmiş reytinq məktəbi təmsil edən abituriyentlərin ali məktəblərə qəbulolma faizi və onların orta balları əsasında hesablanmış kompleks göstəricidir.
   Reytinqin qiyməti ümumiləşdirilmiş şəkildə məktəbin məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinin keyfiyyətini orta respublika səviyyəsi ilə müqayisə etməyə imkan verir. Belə ki, bu qiymət 1-dən çox olduqda, məktəbin məzunlarının nəticələrinin orta respublika səviyyəsindən yüksək, 1-dən az olduqda isə aşağı olduğunu göstərir.
   Təhlil edilən dövr üzrə, məktəbin məzunlarının ali məktəblərə orta qəbulolma faizi 39.09, qəbulolma göstəriciləri üzrə ümumiləşdirilmiş reytinq isə 1.161 bərabər olmuşdur. 1997, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2017 illərin qəbul kampaniyalarında qəbulolma faizi orta respublika göstəricisindən yüksək, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 illərin qəbul kampaniyalarında isə aşağıdır. Son qəbul kampaniyasında qəbulolma faizi 34.80% artıb , məzunların orta balı -37.48 azalıb , ümumiləşdirilmiş reytinq isə 0.571 artıb .

Kampaniya * Ümumiləşdirilmiş
reytinq
İmtahanda iştirak
etmişdir
Orta bal Qəbul olmuş məzunlar
cəmi cəmi (%-lə) orta bal dövlət, ödənişsiz dövlət, ödənişli özəl
1995 o 1.131 7 206.168 2 28.57 382.553 2 0 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.131 7 206.168 2 28.57 382.553 2 0 0
1996 o 0.844 6 170.000 2 33.33 242.500 2 0 0
q 0.000 1 146.667 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.723 7 166.667 2 28.57 242.500 2 0 0
1997 o 2.243 7 278.095 4 57.14 389.791 4 0 0
q 0.957 2 158.334 1 50.00 190.001 1 0 0
* 1.957 9 251.482 5 55.56 349.833 5 0 0
1998 o 0 --- 0 --- --- 0 0 0
q 1.132 2 222.500 1 50.00 227.499 1 0 0
* 1.132 2 222.500 1 50.00 227.499 1 0 0
1999 o 0 --- 0 --- --- 0 0 0
q 1.561 3 262.501 2 66.67 277.084 2 0 0
* 1.561 3 262.501 2 66.67 277.084 2 0 0
2000 o 0.367 4 143.958 1 25.00 155.833 0 1 0
q 0.000 2 93.334 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.245 6 127.084 1 16.67 155.833 0 1 0
2001 o 1.801 6 309.667 3 50.00 442.833 1 2 0
q 1.515 4 284.500 2 50.00 372.625 1 1 0
* 1.687 10 299.600 5 50.00 414.750 2 3 0
2003 o 2.362 1 285.982 1 100.00 285.982 0 1 0
q 2.269 4 282.844 3 75.00 366.292 3 0 0
* 2.288 5 283.472 4 80.00 346.214 3 1 0
2004 o 1.704 4 246.277 2 50.00 376.357 2 0 0
q 1.970 13 270.696 8 61.54 353.556 5 2 1
* 1.908 17 264.950 10 58.82 358.116 7 2 1
2005 o 1.736 7 258.712 4 57.14 362.969 3 0 1
q 1.183 10 249.268 3 30.00 471.000 2 1 0
* 1.410 17 253.157 7 41.18 409.268 5 1 1
2006 o 0.000 7 296.944 0 0.00 --- 0 0 0
q 2.151 6 285.902 3 50.00 460.095 3 0 0
* 0.993 13 291.848 3 23.08 460.095 3 0 0
2007 o 1.333 8 222.781 4 50.00 311.563 2 1 1
q 0.000 5 189.350 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.820 13 209.923 4 30.77 311.563 2 1 1
2008 o 0.301 8 209.750 1 12.50 305.000 0 1 0
q 3.050 3 501.667 2 66.67 580.500 2 0 0
* 1.050 11 289.364 3 27.27 488.667 2 1 0
2009 o 0.743 7 245.714 1 14.29 660.000 1 0 0
q 0.962 6 239.500 2 33.33 366.000 1 1 0
* 0.844 13 242.846 3 23.08 464.000 2 1 0
2010 o 2.421 6 418.667 4 66.67 513.000 4 0 0
q 0.828 7 261.857 2 28.57 409.500 1 1 0
* 1.564 13 334.231 6 46.15 478.500 5 1 0
2011 o 0.818 7 398.857 2 28.57 427.500 1 1 0
q 1.077 7 277.000 3 42.86 375.000 2 1 0
* 0.948 14 337.929 5 35.71 396.000 3 2 0
2012 o 0.411 5 221.400 1 20.00 322.000 0 1 0
q 0.500 8 159.375 2 25.00 313.500 0 2 0
* 0.466 13 183.231 3 23.08 316.333 0 3 0
2013 o 1.504 5 332.200 2 40.00 624.000 2 0 0
q 3.066 6 508.667 6 100.00 508.667 5 1 0
* 2.356 11 428.455 8 72.73 537.500 7 1 0
2014 o 0.211 10 242.300 1 10.00 383.000 1 0 0
q 1.426 6 338.333 4 66.67 388.250 3 1 0
* 0.666 16 278.313 5 31.25 387.200 4 1 0
2015 o 0.761 12 187.800 5 41.67 371.500 2 3 0
q 0.000 2 50.500 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.634 14 164.917 5 35.71 371.500 2 3 0
2016 o 0.526 7 470.833 1 14.29 639.000 1 0 0
q 0.806 10 260.800 3 30.00 543.667 3 0 0
* 0.701 17 339.563 4 23.53 567.500 4 0 0
2017 o 1.535 7 330.714 5 71.43 434.200 3 2 0
q 0.903 5 262.000 2 40.00 456.000 2 0 0
* 1.272 12 302.083 7 58.33 440.429 5 2 0
 

Qrafik: ali məktəblərə qəbul olma faizinin dinamikası