Tüləküvan kənd tam orta məktəbi -X.Şəkərov adına (Əvvəlki Koraoba kənd orta məktəbi)
Tüləküvan kənd tam orta məktəbi -X.Şəkərov adına (Əvvəlki Koraoba kənd orta məktəbi)
Bolgə: Astara rayonu
 

   [ Qəbul imtahanları ]   [ Buraxılış imtahanları (ümumi orta təhsil səviyyəsi) ]  [ Buraxılış imtahanları (tam orta təhsil səviyyəsi) ] 

Məktəb məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının təhlili (1995-2017-ci illərdə keçirilmiş qəbul kampaniyalarının nəticələri əsasında)

 a) Fənlər üzrə düzgün cavabların faizlərinin və orta imtahan ballarının dinamikası

   Aşağıda fənlər üzrə düzgün cavablar göstəricilərinin 1995-2017-ci illər üzrə dinamikasının təhlili verilmişdir. Təhlil düzgün cavabların faizi və qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqi üzrə keçirilir. Düzgün cavablar faizinin qiyməti 0-100% intervalında dəyişir. Bu qiymət 100-ə yaxınlaşdıqca, məzunların göstərdiyi nəticələr yüksəlməyə doğru dəyişir. 100% qiyməti göstərir ki, məzunların hamısı fənn üzrə bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab vermişlər.
   Qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqin qiyməti məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən neçə dəfə çox və ya az olduğunu göstərir. Bu qiymətin 1-dən çox olması məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən yüksək, 1-dən az olması isə məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən aşağı olmasını ifadə edir.
   Cədvəldə həmçinin oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının müqayisəli təhlili göstərilmişdir.
  Cədvəllərdə qırmızı rənglə təhlil zamanı abituriyentlərin sayının az olmasına görə nəzərə alınmayan statistik məlumatlar qeyd edilmişdir.
    Fənn üzrə orta reytinqin qiymətindən göründüyü kimi, təhlil edilən dövr ərzində bütün fənlər üzrə məktəbin göstəriciləri orta respublika səviyəsindən aşağı olmuşdur.
   
   Orta hesabla, təhlil edilən dövr ərzində oğlan məzunlarının göstəriciləri qız məzunlarının göstəricilərindən "Tarix", "Coğrafiya" fənləri üzrə , qız məzunlarının göstəriciləri isə "Ana dili", "Ədəbiyyat", "Riyaziyyat", "Kimya", "Biologiya", "İngilis dili" fənləri üzrə yüksəkdir.


Ana dili ( orta reytinq - 0.79159 ; maksimum - 1.05615 (2001); minimum - 0.37119 (2012) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 25.33
0.73192
50.85
1.33677
21.43
0.57903
20.41
0.64477
25.63
0.78691
32.50
0.93676
35.24
0.83738

25.00
0.63336
32.00
0.83925
24.58
0.64124
36.67
0.88783
39.33
0.92485
30.29
0.63620
32.57
0.75273
55.56
1.17606
56.00
1.21976
21.14
0.44591
28.00
0.60114
23.43
0.47183
34.50
0.69296
50.00
0.96376
20.00
0.39061
qızlar 21.05
0.60824
20.00
0.52579


10.00
0.30708
25.00
0.72059
76.67
1.82186

30.00
0.76004
45.00
1.18020
23.33
0.60863

16.00
0.37621
34.00
0.71422
28.00
0.64708

40.00
0.87126
9.33
0.19684
32.00
0.68701
78.67
1.58428
62.00
1.24532
40.00
0.77100
62.00
1.21089
bütövlükdə 24.47
0.70692
43.04
1.13146
21.43
0.57903
20.41
0.64477
23.89
0.73359
30.00
0.86470
44.44
1.05615

28.75
0.72837
37.78
0.99079
24.33
0.63471
36.67
0.88783
33.50
0.78769
31.11
0.65353
32.00
0.73952
55.56
1.17606
49.14
1.07040
17.60
0.37119
29.14
0.62567
40.00
0.80556
43.67
0.87708
46.67
0.89951
48.00
0.93746

Ədəbiyyat ( orta reytinq - 0.58322 ; maksimum - 0.74840 (1999); minimum - 0.31864 (2005) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 17.95
0.49260
33.33
0.88457
14.00
0.44926
10.00
0.38155
21.25
0.68158
12.50
0.40769
17.14
0.41357

26.67
0.89276
13.33
0.44291
7.22
0.24656
20.00
0.58430
68.00
1.67909
10.00
0.23930
8.00
0.19737
48.00
1.20092
92.00
2.41982
18.00
0.47025
20.00
0.41623
---
---
12.00
0.25698
---
---
---
---
qızlar 11.11
0.30494
20.00
0.53074


40.00
1.28297
15.00
0.48923
60.00
1.44751

33.33
1.11595
23.33
0.77509
17.78
0.60693

8.00
0.19754
24.00
0.57434
---
---

8.00
0.21041
10.00
0.26125
---
---
---
---
80.00
1.71320
---
---
12.00
0.22527
bütövlükdə 16.67
0.45741
30.00
0.79611
14.00
0.44926
10.00
0.38155
23.33
0.74840
13.33
0.43487
26.67
0.64333

31.67
1.06015
17.78
0.59054
9.33
0.31864
20.00
0.58430
48.00
1.18524
14.67
0.35098
8.00
0.19737
48.00
1.20092
50.00
1.31512
14.00
0.36575
20.00
0.41623
---
---
46.00
0.98509
---
---
12.00
0.22527

Riyaziyyat ( orta reytinq - 0.95771 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 16.67
0.45000
---
---
3.33
0.15579
8.33
0.31068
6.67
0.18532
30.00
1.01102
32.00
0.87342

---
---
42.00
1.32297
48.00
1.31803
50.00
1.52752
60.00
1.68262
53.00
1.35941
48.00
1.54192
64.00
1.98487
20.00
0.59187
33.60
0.99008
24.00
0.78470
2.67
0.07807
31.43
0.87720
30.00
0.82628
22.00
0.63741
qızlar ---
---
---
---


---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
32.00
0.87869

---
---
68.00
1.74415
8.00
0.25698

30.00
0.88780
---
---
16.00
0.52313
76.00
2.22500
26.00
0.72569
16.00
0.44068
60.00
1.73841
bütövlükdə 16.67
0.45000
---
---
3.33
0.15579
8.33
0.31068
6.67
0.18532
30.00
1.01102
32.00
0.87342

---
---
42.00
1.32297
37.33
1.02514
50.00
1.52752
60.00
1.68262
56.00
1.43636
41.33
1.32776
64.00
1.98487
25.00
0.73983
33.60
0.99008
22.00
0.71931
32.00
0.93684
30.22
0.84353
25.33
0.69774
34.67
1.00441

Fizika ( orta reytinq - 0.92551 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 16.67
0.71446
26.67
1.58275
14.44
0.84616
22.22
0.99791
0.00
0.00000
76.67
2.83929
16.00
0.52602

---
---
28.00
0.97976
13.00
0.40632
52.00
1.79750
20.00
0.68387
36.00
1.13793
32.00
1.05096
28.00
0.80781
80.00
2.24547
28.00
0.91197
42.00
1.22404
25.33
0.73296
41.60
1.11880
36.00
0.85544
4.00
0.09192
qızlar ---
---
6.67
0.39568


---
---
13.33
0.49379
---
---

---
---
---
---
16.00
0.50009

8.00
0.27355
36.00
1.13793
8.00
0.26274

28.00
0.78591
12.00
0.39084
22.00
0.64116
65.33
1.89027
41.33
1.11163
36.00
0.85544
68.00
1.56270
bütövlükdə 16.67
0.71446
16.67
0.98921
14.44
0.84616
22.22
0.99791
0.00
0.00000
45.00
1.66654
16.00
0.52602

---
---
28.00
0.97976
14.29
0.44651
52.00
1.79750
17.00
0.58129
36.00
1.13793
27.20
0.89331
28.00
0.80781
45.33
1.27243
22.67
0.73826
32.00
0.93260
38.67
1.11873
41.50
1.11611
36.00
0.85544
36.00
0.82731

Kimya ( orta reytinq - 0.82779 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 26.67
1.19524
40.00
2.40232
17.78
0.92636
8.89
0.46549
3.33
0.14132
13.33
0.60582
24.00
0.79564

---
---
20.00
0.77618
5.00
0.20579
16.00
0.68068
20.00
0.65994
36.00
1.21667
34.00
1.03443
76.00
2.10049
60.00
1.67291
4.00
0.12052
10.00
0.29097
14.67
0.44514
34.40
0.82536
28.00
0.68643
12.00
0.29249
qızlar ---
---
13.33
0.80077


---
---
23.33
1.06019
---
---

---
---
---
---
16.00
0.65854

4.00
0.13198
20.00
0.67593
12.00
0.36509

26.00
0.72492
24.00
0.72312
14.00
0.40736
84.00
2.54948
34.67
0.83175
16.00
0.39225
76.00
1.85247
bütövlükdə 26.67
1.19524
26.67
1.60155
17.78
0.92636
8.89
0.46549
3.33
0.14132
18.33
0.83301
24.00
0.79564

---
---
20.00
0.77618
9.71
0.39983
16.00
0.68068
16.00
0.52795
33.33
1.12655
29.60
0.90056
76.00
2.10049
37.33
1.04092
10.67
0.32139
12.00
0.34916
37.78
1.14659
34.50
0.82776
22.00
0.53934
44.00
1.07248

Biologiya ( orta reytinq - 0.81001 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 58.33
1.38367
40.00
1.20601
13.33
0.45322
13.33
0.43564
3.33
0.09419
---
---
40.00
0.99415

---
---
---
---
26.00
0.73595
---
---
24.00
0.61654
24.00
0.69852
32.00
0.93536
---
---
68.00
1.72101
---
---
---
---
17.00
0.46551
---
---
---
---
---
---
qızlar ---
---
16.67
0.50250


---
---
36.67
1.01181
---
---

---
---
---
---
16.00
0.45289

20.00
0.51378
---
---
---
---

---
---
28.00
0.68214
40.00
1.09091
68.00
1.86207
20.00
0.40662
---
---
92.00
1.62311
bütövlükdə 58.33
1.38367
28.33
0.85425
13.33
0.45322
13.33
0.43564
3.33
0.09419
36.67
1.01181
40.00
0.99415

---
---
---
---
24.00
0.67934
---
---
22.67
0.58229
24.00
0.69852
32.00
0.93536
---
---
68.00
1.72101
28.00
0.68214
40.00
1.09091
27.20
0.74483
20.00
0.40662
---
---
92.00
1.62311

Tarix ( orta reytinq - 0.86661 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 30.00
0.98013
1.67
0.07191
16.67
0.65207
13.33
0.60873
13.33
0.48765
53.33
2.05992
46.00
1.34829

12.00
0.48538
39.73
1.40237
24.57
0.76392
49.00
1.32270
54.00
1.49070
4.00
0.10146
24.00
0.63526
60.00
1.70318
76.00
2.30300
38.00
1.07379
24.00
0.57326
---
---
36.00
0.72046
---
---
---
---
qızlar 16.67
0.54451
---
---


13.33
0.48765
6.67
0.25749
34.00
0.99656

26.67
1.07864
18.00
0.63542
---
---

16.00
0.44169
40.00
1.01464
---
---

16.00
0.48484
10.00
0.28257
---
---
---
---
64.00
1.28082
---
---
6.00
0.14151
bütövlükdə 23.33
0.76232
1.67
0.07191
16.67
0.65207
13.33
0.60873
13.33
0.48765
37.78
1.45911
40.00
1.17243

23.00
0.93032
27.17
0.95905
24.57
0.76392
49.00
1.32270
41.33
1.14103
16.00
0.40585
24.00
0.63526
60.00
1.70318
46.00
1.39392
24.00
0.67818
24.00
0.57326
---
---
50.00
1.00064
---
---
6.00
0.14151

Coğrafiya ( orta reytinq - 0.71597 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 18.33
0.75957
5.08
0.17064
36.67
1.28619
5.00
0.17526
30.56
0.82578
16.67
0.51612
36.00
0.82189

8.00
0.22238
48.00
1.18770
24.00
0.57781
57.00
1.31959
72.00
1.50487
---
---
76.00
1.61227
60.00
1.12522
10.00
0.21594
29.33
0.83112
16.00
0.40691
0.00
0.00000
28.00
0.69667
36.00
0.72085
---
---
qızlar 6.67
0.27620
---
---


6.67
0.18017
6.67
0.20645
28.00
0.63924

16.00
0.44477
24.00
0.59385
---
---

---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
bütövlükdə 14.44
0.59845
5.08
0.17064
36.67
1.28619
5.00
0.17526
27.14
0.73355
14.17
0.43870
32.80
0.74883

14.00
0.38917
34.29
0.84836
24.00
0.57781
57.00
1.31959
72.00
1.50487
---
---
76.00
1.61227
60.00
1.12522
10.00
0.21594
29.33
0.83112
16.00
0.40691
0.00
0.00000
28.00
0.69667
36.00
0.72085
---
---

İngilis dili ( orta reytinq - 0.56919 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 25.00
0.77150
0.00
0.00000
3.39
0.14449
3.33
0.15323
6.67
0.27015
6.67
0.29553
6.00
0.19744

8.00
0.30681
33.33
1.22092
15.50
0.47667
40.00
1.22209
41.33
1.22225
28.00
0.73563
33.33
0.96678
40.00
1.07264
38.67
0.90925
6.40
0.14105
5.33
0.13086
0.00
0.00000
24.00
0.52616
24.00
0.57020
---
---
qızlar 43.33
1.33728
---
---


0.00
0.00000
16.67
0.73883
76.00
2.50101

13.33
0.51135
6.00
0.21976
---
---

12.00
0.35484
20.00
0.52545
---
---

16.00
0.37624
2.00
0.04407
---
---
---
---
28.00
0.61385
---
---
6.00
0.14054
bütövlükdə 31.11
0.96009
0.00
0.00000
3.39
0.14449
3.33
0.15323
5.71
0.23156
9.17
0.40635
41.00
1.34923

12.00
0.46021
17.71
0.64883
15.50
0.47667
40.00
1.22209
34.00
1.00540
25.33
0.66557
33.33
0.96678
40.00
1.07264
33.00
0.77600
5.14
0.11334
5.33
0.13086
0.00
0.00000
25.00
0.54808
24.00
0.57020
6.00
0.14054

Türk dili ( orta reytinq - 1.37231 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
36.00
1.37231

---
---
---
---
---
---
---
---qızlar ---
---
---
---


---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
36.00
1.37231

---
---
---
---
---
---
---
---
Ümumi fənn bloku ( orta reytinq - 0.70336 ; maksimum - 0.73620 (2005); minimum - 0.54914 (2001) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
24.29
0.68586

30.00
0.94736
18.00
0.68373
19.17
0.64139
20.00
0.82664qızlar ---
---
---
---


---
---
---
---
2.50
0.07060

20.00
0.63157
20.00
0.75970
33.33
1.11546
bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
19.44
0.54914

22.50
0.71052
18.89
0.71749
22.00
0.73620
20.00
0.82664 

Qrafik: orta balların dinamikası


 b) Ali məktəblərə qəbul olma göstəricilərinin dinamikası

   Aşağıdakı cədvəldə 1995-2017-ci illər üzrə məktəbin məzunlarının əsas qəbulolma göstəriciləri təqdim edilmişdir. Ümumiləşdirilmiş reytinq məktəbi təmsil edən abituriyentlərin ali məktəblərə qəbulolma faizi və onların orta balları əsasında hesablanmış kompleks göstəricidir.
   Reytinqin qiyməti ümumiləşdirilmiş şəkildə məktəbin məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinin keyfiyyətini orta respublika səviyyəsi ilə müqayisə etməyə imkan verir. Belə ki, bu qiymət 1-dən çox olduqda, məktəbin məzunlarının nəticələrinin orta respublika səviyyəsindən yüksək, 1-dən az olduqda isə aşağı olduğunu göstərir.
   Təhlil edilən dövr üzrə, məktəbin məzunlarının ali məktəblərə orta qəbulolma faizi 21.43, qəbulolma göstəriciləri üzrə ümumiləşdirilmiş reytinq isə 0.546 bərabər olmuşdur. 2008, 2009 illərin qəbul kampaniyalarında qəbulolma faizi orta respublika göstəricisindən yüksək, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2017 illərin qəbul kampaniyalarında isə aşağıdır.

Kampaniya * Ümumiləşdirilmiş
reytinq
İmtahanda iştirak
etmişdir
Orta bal Qəbul olmuş məzunlar
cəmi cəmi (%-lə) orta bal dövlət, ödənişsiz dövlət, ödənişli özəl
1995 o 1.242 4 190.931 2 50.00 240.000 2 0 0
q 0.000 1 151.802 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.994 5 183.105 2 40.00 240.000 2 0 0
1996 o 0.000 3 145.556 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.000 1 40.000 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.000 4 119.167 0 0.00 --- 0 0 0
1997 o 0.633 5 99.500 2 40.00 157.083 0 2 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 0.633 5 99.500 2 40.00 157.083 0 2 0
1998 o 0.234 5 74.167 1 20.00 117.501 0 1 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 0.234 5 74.167 1 20.00 117.501 0 1 0
1999 o 0.606 8 142.604 2 25.00 287.082 0 2 0
q 0.000 1 55.001 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.539 9 132.870 2 22.22 287.082 0 2 0
2000 o 0.787 4 211.041 1 25.00 334.167 1 0 0
q 0.000 2 107.918 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.525 6 176.667 1 16.67 334.167 1 0 0
2001 o 0.514 7 177.286 2 28.57 221.375 0 2 0
q 1.419 2 339.875 1 50.00 349.000 0 0 1
* 0.716 9 213.417 3 33.33 263.917 0 2 1
2003 o 0.000 1 67.786 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.000 3 98.387 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.000 4 90.737 0 0.00 --- 0 0 0
2004 o 0.000 5 193.860 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.000 4 114.474 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.000 9 158.577 0 0.00 --- 0 0 0
2005 o 0.000 12 109.137 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.000 3 122.720 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.000 15 111.854 0 0.00 --- 0 0 0
2006 o 0.444 6 260.542 1 16.67 284.893 1 0 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 0.444 6 260.542 1 16.67 284.893 1 0 0
2007 o 1.215 6 241.417 2 33.33 426.000 1 1 0
q 0.000 2 26.000 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.911 8 187.563 2 25.00 426.000 1 1 0
2008 o 0.974 7 178.143 2 28.57 432.500 1 1 0
q 1.163 2 201.500 1 50.00 295.000 0 1 0
* 1.016 9 183.333 3 33.33 386.667 1 2 0
2009 o 1.123 7 226.000 3 42.86 332.333 2 0 1
q 0.000 1 40.000 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.982 8 202.750 3 37.50 332.333 2 0 1
2010 o 1.474 4 325.500 2 50.00 416.500 1 1 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.474 4 325.500 2 50.00 416.500 1 1 0
2011 o 1.065 4 303.750 1 25.00 636.000 1 0 0
q 0.654 3 145.333 1 33.33 293.000 0 1 0
* 0.889 7 235.857 2 28.57 464.500 1 1 0
2012 o 0.214 7 120.000 1 14.29 235.000 0 1 0
q 0.000 3 34.333 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.150 10 94.300 1 10.00 235.000 0 1 0
2013 o 0.365 5 117.000 1 20.00 303.000 0 1 0
q 0.000 2 151.500 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.261 7 126.857 1 14.29 303.000 0 1 0
2014 o 0.000 7 35.571 0 0.00 --- 0 0 0
q 2.670 3 484.667 3 100.00 484.667 2 1 0
* 0.801 10 170.300 3 30.00 484.667 2 1 0
2015 o 0.432 10 176.750 1 10.00 675.000 1 0 0
q 0.882 4 265.750 2 50.00 344.500 1 1 0
* 0.582 14 206.417 3 21.43 454.667 2 1 0
2016 o 0.497 2 195.500 1 50.00 201.000 0 1 0
q 0.000 1 96.000 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.331 3 162.333 1 33.33 201.000 0 1 0
2017 o 0.000 7 35.000 1 14.29 --- 0 1 0
q 1.161 4 293.000 2 50.00 469.000 1 1 0
* 0.774 11 207.000 3 27.27 469.000 1 2 0
 

Qrafik: ali məktəblərə qəbul olma faizinin dinamikası