Yeni Daşkənd kənd orta məktəbi -Y.Kərimov adına
Yeni Daşkənd kənd orta məktəbi -Y.Kərimov adına
Bolgə: Bərdə rayonu
 

   [ Qəbul imtahanları ]   [ Buraxılış imtahanları (ümumi orta təhsil səviyyəsi) ]  [ Buraxılış imtahanları (tam orta təhsil səviyyəsi) ] 

Məktəb məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının təhlili (1995-2017-ci illərdə keçirilmiş qəbul kampaniyalarının nəticələri əsasında)

 a) Fənlər üzrə düzgün cavabların faizlərinin və orta imtahan ballarının dinamikası

   Aşağıda fənlər üzrə düzgün cavablar göstəricilərinin 1995-2017-ci illər üzrə dinamikasının təhlili verilmişdir. Təhlil düzgün cavabların faizi və qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqi üzrə keçirilir. Düzgün cavablar faizinin qiyməti 0-100% intervalında dəyişir. Bu qiymət 100-ə yaxınlaşdıqca, məzunların göstərdiyi nəticələr yüksəlməyə doğru dəyişir. 100% qiyməti göstərir ki, məzunların hamısı fənn üzrə bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab vermişlər.
   Qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqin qiyməti məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən neçə dəfə çox və ya az olduğunu göstərir. Bu qiymətin 1-dən çox olması məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən yüksək, 1-dən az olması isə məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən aşağı olmasını ifadə edir.
   Cədvəldə həmçinin oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının müqayisəli təhlili göstərilmişdir.
  Cədvəllərdə qırmızı rənglə təhlil zamanı abituriyentlərin sayının az olmasına görə nəzərə alınmayan statistik məlumatlar qeyd edilmişdir.
    Fənn üzrə orta reytinqin qiymətindən göründüyü kimi, təhlil edilən dövr ərzində "Biologiya" fənni üzrə məktəbin orta göstəriciləri respublika üzrə orta səviyədən yüksək, "Ana dili", "Ədəbiyyat", "Riyaziyyat", "Fizika", "Kimya", "Coğrafiya", "İngilis dili", "Ümumi fənn bloku" fənləri üzrə respublika üzrə orta səviyədən aşağı, "Tarix" fənni üzrə isə orta respublika səviyəsində olmuşdur.
    Ötən ilin qəbul kampaniyasına nəzərən son qəbul kampaniyasında "Riyaziyyat", "Coğrafiya" fənləri üzrə düzgün cavabların faizinin artması və "Ana dili", "İngilis dili", "Ümumi fənn bloku" fənləri üzrə azalması müşahidə olunmuşdur.
   Orta hesabla, təhlil edilən dövr ərzində oğlan məzunlarının göstəriciləri qız məzunlarının göstəricilərindən "Riyaziyyat", "Tarix", "Coğrafiya" fənləri üzrə , qız məzunlarının göstəriciləri isə "Ana dili", "Ədəbiyyat", "Fizika", "Kimya", "Biologiya", "İngilis dili", "Ümumi fənn bloku" fənləri üzrə yüksəkdir.


Ana dili ( orta reytinq - 0.82350 ; maksimum - 1.09021 (2012); minimum - 0.53296 (2007) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 16.46
0.47543
20.00
0.52579
23.08
0.62357
15.83
0.50024
18.00
0.55275
17.50
0.50441
30.00
0.71290
25.00
0.63336
34.38
0.90154
20.83
0.54342
25.77
0.62396
18.67
0.43891
38.53
0.80930
29.45
0.68070
45.51
0.96335
56.00
1.21976
39.43
0.83156
49.00
1.05199
37.60
0.75723
31.00
0.62266
37.00
0.71318
36.00
0.70309
qızlar 36.67
1.05936
32.50
0.85442
26.58
0.71829
45.00
1.42173
23.00
0.70630
7.50
0.21617
35.00
0.83172
30.00
0.76004
24.50
0.64255
41.67
1.08684
50.00
1.21068
28.67
0.67404
40.00
0.84026
56.89
1.31471
51.26
1.08505
35.20
0.76670
66.00
1.39197
44.00
0.94464
65.78
1.32471
45.00
0.90386
55.33
1.06656
43.33
0.84632
bütövlükdə 29.69
0.85792
26.25
0.69011
24.84
0.67123
20.00
0.63188
19.67
0.60393
14.17
0.40833
33.33
0.79211
27.19
0.68878
30.58
0.80193
31.25
0.81513
33.42
0.80924
22.67
0.53296
39.00
0.81925
41.80
0.96600
47.61
1.00787
45.60
0.99323
51.69
1.09021
46.22
0.99235
50.95
1.02604
35.67
0.71639
48.00
0.92521
38.44
0.75084

Ədəbiyyat ( orta reytinq - 0.77860 ; maksimum - 1.10702 (1995); minimum - 0.52348 (2007) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 42.50
1.16641
10.00
0.26537
10.00
0.32090
18.33
0.69952
18.00
0.57733
22.50
0.73384
50.00
1.20625
20.00
0.66957
18.33
0.60900
10.00
0.34140
18.46
0.53936
14.00
0.34569
52.00
1.24441
12.00
0.29606
20.00
0.50038
60.00
1.57814
---
---
---
---
44.00
1.00268
---
---
---
---
---
---
qızlar 39.24
1.07695
30.00
0.79611
20.51
0.65826
25.00
0.95389
32.00
1.02638
20.00
0.65230
32.50
0.78406
40.00
1.33914
16.67
0.55363
24.44
0.83453
42.22
1.23354
26.00
0.64200
14.67
0.35098
48.00
1.18426
16.00
0.40030
50.00
1.31512
64.00
1.67200
46.00
0.95733
45.14
1.02872
44.00
0.94226
48.00
0.91751
41.33
0.77595
bütövlükdə 40.34
1.10702
20.00
0.53074
15.19
0.48744
19.29
0.73586
22.67
0.72702
21.67
0.70666
38.33
0.92479
28.75
0.96250
17.69
0.58770
17.22
0.58796
25.96
0.75857
21.20
0.52348
33.33
0.79769
37.20
0.91780
17.33
0.43366
55.00
1.44663
64.00
1.67200
46.00
0.95733
45.00
1.02547
44.00
0.94226
48.00
0.91751
41.33
0.77595

Riyaziyyat ( orta reytinq - 0.83708 ; maksimum - 1.18624 (1998); minimum - 0.39695 (2015) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 32.58
0.87979
16.67
0.66109
31.67
1.48003
31.82
1.18624
25.93
0.72072
80.00
2.69606
60.00
1.63766
38.29
1.06226
24.44
0.76998
18.40
0.50524
20.00
0.61101
32.80
0.91983
23.71
0.60825
21.14
0.67918
29.00
0.89939
44.57
1.31902
32.00
0.94294
33.00
1.07897
35.56
1.04094
15.00
0.41866
25.00
0.68856
27.67
0.80160
qızlar 24.44
0.66001
23.33
0.92553
32.22
1.50599
---
---
28.33
0.78764
3.33
0.11233
38.00
1.03718
27.00
0.74913
16.50
0.51974
29.33
0.80546
21.00
0.64156
---
---
46.00
1.17987
48.00
1.54192
16.00
0.49621
13.85
0.40975
32.00
0.94294
30.00
0.98088
26.00
0.76118
8.00
0.22328
---
---
36.00
1.04304
bütövlükdə 28.49
0.76929
20.00
0.79331
31.90
1.49116
31.82
1.18624
26.36
0.73289
41.67
1.40419
45.33
1.23734
34.18
0.94839
20.71
0.65222
22.50
0.61783
20.40
0.62323
32.80
0.91983
28.67
0.73528
24.50
0.78702
24.67
0.76500
28.38
0.83981
32.00
0.94294
32.00
1.04627
33.82
0.99007
14.22
0.39695
25.00
0.68856
28.86
0.83609

Fizika ( orta reytinq - 0.76743 ; maksimum - 1.00936 (2006); minimum - 0.47900 (1998) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 10.00
0.42867
13.33
0.79137
7.78
0.45562
10.74
0.48232
13.81
0.47655
16.67
0.61723
12.00
0.39452
33.33
1.14814
4.00
0.13996
8.80
0.27505
18.00
0.62221
22.67
0.77505
32.29
1.02052
26.40
0.86704
31.27
0.90223
12.00
0.33682
28.67
0.93368
32.00
0.93260
12.00
0.34719
32.80
0.88213
42.00
0.99801
40.00
0.91923
qızlar 13.33
0.57156
3.33
0.19784
0.00
0.00000
10.00
0.44906
23.33
0.80521
---
---
12.00
0.39452
20.00
0.68888
4.00
0.13996
22.67
0.70846
74.00
2.55798
---
---
18.00
0.56896
16.00
0.52548
37.00
1.06746
24.57
0.68968
32.00
1.04225
34.67
1.01032
---
---
28.00
0.75304
68.00
1.61583
66.00
1.51674
bütövlükdə 12.00
0.51441
8.33
0.49460
5.83
0.34172
10.67
0.47900
15.93
0.54959
16.67
0.61723
12.00
0.39452
30.00
1.03333
4.00
0.13996
14.00
0.43758
29.20
1.00936
22.67
0.77505
28.00
0.88506
24.67
0.81011
32.80
0.94629
23.00
0.64557
30.00
0.97711
33.60
0.97923
12.00
0.34719
32.00
0.86062
50.67
1.20395
47.43
1.08995

Kimya ( orta reytinq - 0.73686 ; maksimum - 1.41241 (2006); minimum - 0.24438 (1998) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 1.67
0.07470
15.00
0.90087
0.00
0.00000
5.19
0.27154
7.14
0.30283
36.67
1.66602
4.00
0.13260
6.67
0.25305
0.00
0.00000
16.80
0.69147
22.00
0.93594
10.67
0.35196
21.43
0.72421
30.40
0.92490
33.45
0.92462
16.00
0.44611
35.33
1.06460
28.00
0.81472
21.33
0.64748
32.00
0.76777
24.00
0.58837
32.00
0.77998
qızlar 17.78
0.79682
1.67
0.10009
0.00
0.00000
0.00
0.00000
18.33
0.77728
---
---
8.00
0.26521
4.00
0.15183
0.00
0.00000
21.33
0.87806
78.00
3.31833
---
---
24.00
0.81111
16.00
0.48679
30.00
0.82914
21.71
0.60543
45.00
1.35586
37.33
1.08630
---
---
28.00
0.67180
48.00
1.17675
68.00
1.65747
bütövlükdə 11.33
0.50797
8.33
0.50048
0.00
0.00000
4.67
0.24438
9.63
0.40827
36.67
1.66602
6.00
0.19891
6.00
0.22775
0.00
0.00000
18.50
0.76144
33.20
1.41241
10.67
0.35196
22.20
0.75028
28.00
0.85188
32.53
0.89915
21.00
0.58552
39.20
1.18110
33.60
0.97767
21.33
0.64748
31.33
0.75178
32.00
0.78450
42.29
1.03069

Biologiya ( orta reytinq - 1.07033 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
40.00
1.10379
---
---
---
---
---
---
---
---
33.00
1.02910
---
---
60.00
1.74630
28.00
0.81844
40.80
1.15118
32.00
0.80988
18.00
0.43852
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
qızlar 35.56
0.84338
---
---
---
---
26.67
0.87128
36.67
1.03613
---
---
---
---
12.00
0.34576
---
---
24.00
0.67934
80.00
2.49479
---
---
14.00
0.40747
24.00
0.70152
56.00
1.58005
---
---
---
---
20.00
0.54545
---
---
---
---
60.00
1.04945
92.00
1.62311
bütövlükdə 35.56
0.84338
---
---
---
---
26.67
0.87128
36.67
1.03613
40.00
1.10379
---
---
12.00
0.34576
---
---
24.00
0.67934
48.67
1.51766
---
---
37.00
1.07688
26.00
0.75998
45.14
1.27371
32.00
0.80988
18.00
0.43852
20.00
0.54545
---
---
---
---
60.00
1.04945
92.00
1.62311

Tarix ( orta reytinq - 0.99085 ; maksimum - 0.99524 (2009); minimum - 0.70670 (2007) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 30.00
0.98013
---
---
---
---
3.33
0.15218
70.00
2.56020
38.33
1.48056
68.00
1.99313
18.00
0.72808
35.18
1.24175
60.00
1.86540
34.67
0.93579
16.00
0.44169
61.33
1.55578
17.33
0.45880
20.00
0.56772
66.00
1.99997
---
---
---
---
36.00
0.96897
---
---
---
---
---
---
qızlar 26.67
0.87123
---
---
15.56
0.60860
13.33
0.60873
20.00
0.73148
18.33
0.70809
14.67
0.42989
23.33
0.94381
20.63
0.72818
32.00
0.99488
13.00
0.35092
32.00
0.88338
22.67
0.57496
46.29
1.22515
20.00
0.56772
60.00
1.81816
80.00
2.26063
48.00
1.14653
50.86
1.36886
64.00
1.28082
55.20
1.25475
28.00
0.66041
bütövlükdə 27.62
0.90234
---
---
15.56
0.60860
8.33
0.38046
32.50
1.18866
28.33
1.09433
28.00
0.82070
22.00
0.88987
27.49
0.97036
39.00
1.21251
22.29
0.60158
25.60
0.70670
42.00
1.06537
37.60
0.99524
20.00
0.56772
63.00
1.90907
80.00
2.26063
48.00
1.14653
49.00
1.31887
64.00
1.28082
55.20
1.25475
28.00
0.66041

Coğrafiya ( orta reytinq - 0.78244 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 13.33
0.55241
---
---
23.33
0.81848
14.44
0.50631
35.56
0.96091
15.00
0.46451
12.00
0.27396
19.33
0.53743
24.29
0.60092
8.00
0.19260
37.60
0.87046
34.00
0.71063
28.00
0.58352
37.33
0.79199
62.00
1.16273
50.29
1.08587
60.00
1.70003
68.00
1.72937
47.33
1.05419
21.33
0.53079
42.00
0.84100
44.57
0.86239
qızlar 31.67
1.31199
---
---
3.33
0.11692
20.00
0.70105
26.67
0.72068
10.00
0.30967
8.00
0.18264
30.00
0.83395
28.00
0.69282
20.00
0.48151
---
---
---
---
---
---
44.00
0.93342
48.00
0.90018
32.00
0.69100
44.00
1.24669
---
---
30.00
0.66814
---
---
---
---
76.00
1.47049
bütövlükdə 25.56
1.05880
---
---
13.33
0.46770
15.83
0.55499
32.00
0.86482
13.33
0.41290
9.33
0.21308
22.00
0.61156
24.75
0.61241
16.00
0.38521
37.60
0.87046
34.00
0.71063
28.00
0.58352
39.00
0.82735
55.00
1.03145
48.00
1.03651
52.00
1.47336
68.00
1.72937
43.00
0.95767
21.33
0.53079
42.00
0.84100
48.50
0.93840

İngilis dili ( orta reytinq - 0.64671 ; maksimum - 0.94060 (2011); minimum - 0.41511 (2004) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 6.67
0.20573
---
---
16.67
0.71044
3.33
0.15323
7.78
0.31518
21.67
0.96048
0.00
0.00000
10.67
0.40908
10.40
0.38092
32.00
0.98411
16.80
0.51328
20.67
0.61112
36.80
0.96683
10.00
0.29003
29.33
0.78660
36.89
0.86744
56.00
1.23420
48.00
1.17777
42.86
1.03994
16.00
0.35077
4.00
0.09503
23.12
0.54159
qızlar 15.33
0.47319
---
---
16.67
0.71044
0.00
0.00000
12.22
0.49529
8.33
0.36941
10.67
0.35101
19.33
0.74146
12.89
0.47209
37.33
1.14813
23.00
0.70270
8.67
0.25627
17.33
0.45539
37.00
1.07313
16.00
0.42905
49.33
1.16008
76.00
1.67498
14.00
0.34351
32.44
0.78727
61.33
1.34463
44.80
1.06438
29.29
0.68615
bütövlükdə 12.86
0.39677
---
---
16.67
0.71044
2.50
0.11492
10.00
0.40523
15.00
0.66495
8.00
0.26326
15.00
0.57527
11.33
0.41511
36.00
1.10712
19.56
0.59746
14.67
0.43370
29.50
0.77504
25.43
0.73752
21.71
0.58229
40.00
0.94060
69.33
1.52805
31.00
0.76064
37.00
0.89781
38.67
0.84770
33.14
0.78742
25.37
0.59421

Ümumi fənn bloku ( orta reytinq - 0.82812 ; maksimum - 0.89237 (2005); minimum - 0.78313 (2006) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
47.50
1.34148
28.89
0.91227
18.75
0.71222
26.67
0.89237
18.46
0.76305qızlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
28.75
0.81194
20.00
0.63157
26.00
0.98761
26.67
0.89237
20.00
0.82664bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
35.00
0.98845
25.00
0.78947
21.54
0.81814
26.67
0.89237
18.95
0.78313 

Qrafik: orta balların dinamikası


 b) Ali məktəblərə qəbul olma göstəricilərinin dinamikası

   Aşağıdakı cədvəldə 1995-2017-ci illər üzrə məktəbin məzunlarının əsas qəbulolma göstəriciləri təqdim edilmişdir. Ümumiləşdirilmiş reytinq məktəbi təmsil edən abituriyentlərin ali məktəblərə qəbulolma faizi və onların orta balları əsasında hesablanmış kompleks göstəricidir.
   Reytinqin qiyməti ümumiləşdirilmiş şəkildə məktəbin məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinin keyfiyyətini orta respublika səviyyəsi ilə müqayisə etməyə imkan verir. Belə ki, bu qiymət 1-dən çox olduqda, məktəbin məzunlarının nəticələrinin orta respublika səviyyəsindən yüksək, 1-dən az olduqda isə aşağı olduğunu göstərir.
   Təhlil edilən dövr üzrə, məktəbin məzunlarının ali məktəblərə orta qəbulolma faizi 28.53, qəbulolma göstəriciləri üzrə ümumiləşdirilmiş reytinq isə 0.658 bərabər olmuşdur. 2009, 2012, 2013, 2014 illərin qəbul kampaniyalarında qəbulolma faizi orta respublika göstəricisindən yüksək, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 illərin qəbul kampaniyalarında isə aşağıdır. Son qəbul kampaniyasında qəbulolma faizi 9.74% artıb , məzunların orta balı -28.73 azalıb , ümumiləşdirilmiş reytinq isə 0.068 artıb .

Kampaniya * Ümumiləşdirilmiş
reytinq
İmtahanda iştirak
etmişdir
Orta bal Qəbul olmuş məzunlar
cəmi cəmi (%-lə) orta bal dövlət, ödənişsiz dövlət, ödənişli özəl
1995 o 0.467 4 114.877 1 25.00 180.357 1 0 0
q 0.340 8 160.591 1 12.50 262.499 1 0 0
* 0.382 12 145.353 2 16.67 221.428 2 0 0
1996 o 0.000 2 47.500 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.731 2 91.250 1 50.00 140.001 1 0 0
* 0.365 4 69.375 1 25.00 140.001 1 0 0
1997 o 0.361 4 126.041 1 25.00 143.333 1 0 0
q 0.546 4 120.000 1 25.00 216.667 1 0 0
* 0.453 8 123.021 2 25.00 180.000 2 0 0
1998 o 0.704 12 98.820 5 41.67 169.666 4 1 0
q 0.000 2 110.418 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.603 14 100.476 5 35.71 169.666 4 1 0
1999 o 0.163 10 124.500 1 10.00 192.499 0 1 0
q 0.280 5 119.000 1 20.00 165.832 1 0 0
* 0.202 15 122.667 2 13.33 179.166 1 1 0
2000 o 0.713 4 224.375 1 25.00 302.499 1 0 0
q 0.000 2 37.500 0 0.00 --- 0 0 0
* 0.475 6 162.083 1 16.67 302.499 1 0 0
2001 o 0.000 2 230.125 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.418 4 125.188 1 25.00 205.500 1 0 0
* 0.279 6 160.167 1 16.67 205.500 1 0 0
2003 o 0.680 9 128.429 3 33.33 247.030 1 2 0
q 0.576 7 143.987 2 28.57 244.268 0 2 0
* 0.635 16 135.236 5 31.25 245.925 1 4 0
2004 o 0.000 16 121.852 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.199 10 87.402 1 10.00 219.357 0 1 0
* 0.076 26 108.602 1 3.85 219.357 0 1 0
2005 o 0.321 6 103.574 1 16.67 230.250 1 0 0
q 0.304 6 168.030 1 16.67 218.108 1 0 0
* 0.313 12 135.802 2 16.67 224.179 2 0 0
2006 o 0.408 13 113.017 2 15.38 283.277 0 1 1
q 1.556 6 233.524 2 33.33 499.197 1 1 0
* 0.770 19 151.072 4 21.05 391.237 1 2 1
2007 o 0.000 9 118.472 0 0.00 --- 0 0 0
q 0.496 6 151.500 1 16.67 347.750 0 1 0
* 0.198 15 131.683 1 6.67 347.750 0 1 0
2008 o 0.584 19 182.895 3 15.79 469.000 0 2 1
q 0.250 9 143.556 1 11.11 285.000 0 1 0
* 0.476 28 170.250 4 14.29 423.000 0 3 1
2009 o 0.489 11 131.909 3 27.27 227.667 2 1 0
q 1.824 9 296.889 5 55.56 416.400 0 4 1
* 1.090 20 206.150 8 40.00 345.625 2 5 1
2010 o 0.651 14 207.000 4 28.57 321.750 1 3 0
q 0.627 8 171.625 2 25.00 354.500 0 2 0
* 0.642 22 194.136 6 27.27 332.667 1 5 0
2011 o 1.857 10 312.800 6 60.00 462.000 3 3 0
q 0.374 10 154.200 1 10.00 558.000 1 0 0
* 1.116 20 233.500 7 35.00 475.714 4 3 0
2012 o 1.129 7 194.857 4 57.14 309.500 0 4 0
q 1.445 6 284.500 4 66.67 339.500 2 2 0
* 1.275 13 236.231 8 61.54 324.500 2 6 0
2013 o 1.508 4 251.500 3 75.00 333.667 2 1 0
q 0.937 5 194.000 2 40.00 388.500 1 1 0
* 1.191 9 219.556 5 55.56 355.600 3 2 0
2014 o 0.847 10 181.500 4 40.00 384.500 2 2 0
q 1.375 9 298.222 6 66.67 374.500 1 5 0
* 1.097 19 236.789 10 52.63 378.500 3 7 0
2015 o 0.291 8 99.625 2 25.00 227.500 1 1 0
q 1.201 5 282.500 3 60.00 469.000 0 3 0
* 0.595 13 160.583 5 38.46 348.250 1 4 0
2016 o 0.383 8 177.000 2 25.00 310.000 1 1 0
q 1.188 6 310.167 3 50.00 480.667 3 0 0
* 0.866 14 256.900 5 35.71 438.000 4 1 0
2017 o 0.774 15 194.333 6 40.00 312.500 1 3 2
q 1.254 7 295.833 4 57.14 380.000 0 4 0
* 0.934 22 228.167 10 45.45 339.500 1 7 2
 

Qrafik: ali məktəblərə qəbul olma faizinin dinamikası